TV Show: “So You Think You Can Dance” Season 2

ELLE Fashion Show 2014 – Spring & Summer
Tháng Mười Một 28, 2013
ZING MUSIC AWARDS 2013
Tháng Một 7, 2014

Ngày: 10-12/2013.

Địa điểm: Maximark – HCM.

Khách hàng: Đông Tây Promotion.

AV Production