The Winner Is Season 1

Live show Thu Phương – Mùa Thu Của Phương
Tháng Mười 20, 2013
Fashion Show: Butterfly – Đỗ Mạnh Cường
Tháng Mười Một 12, 2013

 

Ngày: 3-11/2013.

Địa điểm: Maximark – HCM.

Khách hàng: Đông Tây Promotion.

AV Production