So You Think You Can Dance Season 1

BẰNG KIỀU IN CONCERT 2012
Tháng Mười 26, 2012
Fashion Show: The Muse – Do Manh Cuong
Tháng Mười Hai 18, 2012

 

 

 

Ngày: 10-12/2012

Địa điểm: Maximark – HCM

Khách hàng: Multi Media.

TV Show: "So You Think You Can Dance" Season 1

Location: Maximark - HCMC

Date: October - December, 2012

Production: HTV7 & Dong Tay Promotion

Show Director: Pham Hoang Nam

AV Production