LIVE SHOW TRỊNH CÔNG SƠN – Dấu Chân Địa Đàng

LIVE SHOW QUANG DŨNG – Ngày Nữa Để Yêu Thương
May 5, 2010

 

 

 

Date: 30/01/2010.

Location: Hoa Binh Theatre, HCMC.

Client: Trinh Cong Son’s Family.

AV Production