CHÀO 2020 – NEW YEAR CONCERT

ZING MUSIC AWARDS 2019
March 4, 2020

Ngày: 21,22 & 23/10/2019
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận Tân Bình
Khách hàng: VFC

AV Production