REALITY SHOW

Tháng Một 12, 2015

So You Think You Can Dance Season 3

  Ngày: 10/2014 – 1/2015. Địa điểm: Maximark – HCM. Khách hàng: Đông Tây Promotion.
Tháng Mười Hai 12, 2013

TV Show: “So You Think You Can Dance” Season 2

Ngày: 10-12/2013. Địa điểm: Maximark – HCM. Khách hàng: Đông Tây Promotion.
Tháng Mười Một 12, 2013

The Winner Is Season 1

  Ngày: 3-11/2013. Địa điểm: Maximark – HCM. Khách hàng: Đông Tây Promotion.
Tháng Sáu 3, 2013

Project Runway Vietnam Season 1

  Ngày: 3-6/2013. Địa điểm: TPHCM. Khách hàng: Đông Tây Promotion.
Tháng Mười Hai 7, 2012

So You Think You Can Dance Season 1

      Ngày: 10-12/2012 Địa điểm: Maximark – HCM Khách hàng: Multi Media.

AV Production